UDECO – Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Hà Nội.
Hanoi Environment and Urban Development Corporation

Điện thoại: 04 710 86866 (thường trực 24/24 kể cả ngày nghỉ)
Email: info@udeco.vn
Website: udeco.vn | moitruonghanoi.vn
Địa chỉ KD: 5C, ngõ 178/2 Quan Nhân, tổ 3 cụm Đình, p. Nhân Chính, q. Thanh Xuân, tp. Hà Nội