Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Bao gồm: thu gom vận chuyển phế thải xây dựng – công nghiệp, chất thải sinh hoạt, bơm hút bể phốt dân dụng và công nghiệp, cung cấp dịch vụ xe rửa đường hè phố, chống bụi trong khu công nghiệp.