Dịch vụ vệ sinh làm sạch nhà cửa & công trình công cộng, cải tạo môi trường sinh thái. Bao gồm: cung cấp đội ngũ nhân viên vệ sinh nhà ở – văn phòng, vệ sinh công nghiệp tại nhà máy & dây chuyền sản xuất; chăm sóc, cải tạo cảnh quan môi sinh: hồ nước, sân chơi, vườn hoa…