Thu gom & xử lý rác thải

Thu gom & xử lý rác thải

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Bao gồm: thu gom vận chuyển phế thải xây dựng – công nghiệp, chất thải sinh hoạt, bơm hút bể phốt dân dụng và công nghiệp, cung cấp dịch vụ xe

UDECO Vệ sinh công nghiệp

Vệ sinh công nghiệp & làm sạch

Dịch vụ vệ sinh làm sạch nhà cửa & công trình công cộng, cải tạo môi trường sinh thái. Bao gồm: cung cấp đội ngũ nhân viên vệ sinh nhà ở – văn phòng, vệ sinh công nghiệp tại nhà

Nhà vệ sinh lưu động

Nhà vệ sinh lưu động

cung cấp vật tư thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường như xe thu gom rác thải, thùng thu chứa các loại, nhà vệ sinh lưu động, chổi xe quét hút rác hè phố, thiết

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có dịch vụ Chất lượng + Tiến độ + Chi phí hợp lý nhất

0964986866